ແຈ້ງການ : ຢ່າປະໝາດ ເມື່ອທ່ານຕິດແລ້ວ”ຊິເສຍໃຈກັບພະຍາດໂຄວິດ

ແຈ້ງການ: ຫ້າມຈັດງານ ໄປແຕ່ລະບ່ອນ. ເຕັມຕຶ້ງໆເປີດເພງ ແລ້ວເຮັດແນວໃດຊິປ້ອງກັນພະຍາດໄດ້ “

ຢ່າປະໝາດ ເມື່ອທ່ານຕິດແລ້ວ”ຊິເສຍໃຈກັບພະຍາດໂຄວິດ 19 ສາຍພັນໃໝ່ນີ້ …

ແຈ້ງການ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *