ຕົ້ນກະຈຽບ ສາມາດລົດນ້ຳຕານໃນເລືອດ ປ້ອງກັນພະຍາດເບົາຫວານ ພະຍາດຫຼອດເລືອດຕີບ

ບັນຍາຍການນຳໃຊ້ໃຊ້ເປັນອາຫານ: ຮາກ: ນຳມາຮັບປະທານໄດ້ ແຕ່ຂ້ອນຂ້າງໜຽວ ແລະ ບໍ່ນິຍົມ. ໃບ: ຕາກແຫ້ງນຳມາປົ່ນເປັນຜົງໃຊ້ໂຮຍອາຫານ ຫຼື ປັບແຕ່ງຣົດຊາດອາຫານ. ດອກອ່ອນ ແລະ ຕາດອກສາມາດຮັບປະທານໄດ້.

ໝາກອ່ອນ: ໃຊ້ຫຼວກກິນກັບແຈ່ວ, ນຳມາແກງ ຫຼື ເຮັດເມນູອາຫານຕ່າງໆໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຢ່າງ, ໝາກກະຈຽບນຳເອົາມາປະສົມອາຫານເພື່ອເພີ່ມປະລິມານ ແລະ ປັບປຸງອາຫານ ແລະ ເຂົ້າໜົມໃຫ້ດີຂື້ນ,

ແປຮູບເປັນກະຈຽບແຫ້ງ, ກະຈຽບຜົງສາມາດນຳມາເປັນຊາຊົງດື່ມໄດ້. ແກ່ນກະຈຽບນຳມາຂົ້ວແລ້ວບົດສາມາດນຳມາໃຊ້ແທນເມັດກາເຟ ຫຼື ນຳໃຊ້ໃນການແຕ່ງກິ່ນກາເຟ, ແປ້ງທີ່ນຳມາບົດສາມາດນຳມາເຮັດເຂົ້າໜົມ ຫຼື ເຕົ້າເຮັດນ້ຳເຕົ້າຮູ້ ແລະ ນຳມາປະສົມກັບແປງສາລີເຮັດເຂົ້າໜົມປັງ.

ສັບພະຄຸນທາງການຢາ: ຮາກ ນຳມາຕົ້ມດື່ມຮັກສາພະຍາດໄຊຟີລິດ (Syphilis). ໃບ: ຊ່ວຍຂັບເຫື່ອ ແລະ ຮັກສາພະຍາດປາກນົກກະຈອກ. ເສັ້ນໄຍຈາກກະຈຽບຊ່ວຍກຳຈັດໄຂມັນປະລິມານສູງໃນຖົງນ້ຳດີ ເຊິ່ງຊ່ວຍລົດໄຂມັນ ແລະ ຄໍເຣັດສເຕີໂຣໄດ້ດີ. ດອກ: ນຳມາຕຳຮັກສາຝີໄດ້.

ໝາກ: ສາມາດລົດນ້ຳຕານໃນເລືອດ, ປ້ອງກັນພະຍາດເບົາຫວານ, ປ້ອງກັນພະຍາດຫຼອດເລືອດຕີບ, ພະຍາດເບົາຫວານ, ບຳລຸງສະໝອງ, ຮັກສາຄວາມດັນເລືອດໃຫ້ຄົງທີ, ແກ້ຫວັດ, ໃຊ້ເປັນຢາລະບາຍ, ແກ້ອາການເຈັບທ້ອງບິດ, ປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາແຜໃນກະເພາະອາຫານລວມເຖິງແຜໃນລຳໄສ້, ຊ່ວຍບຳລຸງຕັບ, ກຳຈັດສານພິດອອກຈາກຮ່າງກາຍ ແລະ ລົດຄໍເຣັດສເຕີໂຣ.

ເປັນສິນຄ້າ: ໝາກ ແລະ ເມືອກໝາກກະຈຽບໃຊ້ເປັນສ່ວນປະສົມຂອງຢາຖ່າຍພະຍາດຂີ້ກະຕືກ, ເມືອກ: ໃຊ້ຜະລິດແຄັບຊູນບັນຈຸຢາ ຫຼື ໃຊ້ເຄືອບຕົວຢາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *