ມື້ນີ້ໄທຍັງໜັກ ໂ ຄວິ ດມື້ວານ1,543 ຄົນ ມື້ນີ້ 1,582

ວັນທີ່ 15 ເມສາ ປີ 2021 ເມື່ອເວລາ 11 ໂມງ ປະເທດໄທລາຍງານວ່າການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມໃໝ່ 1,582 ຄົນ ຜູ້ປ່ວຍສະສົມ 39,038 ຄົນ ຮັກສາດີ 28,480 ຄົນ ຍັງຮັກສາຢູ່ ແມ່ນ 10,461  ຄົນ ເສຍຊິວິດ ເພີ່ມ 0 ຄົນ ຜູ່ເສຍຊິວິດລວມທັງໝົດ 97 ຄົນ.

ລາຍລະອຽດຜູ້ຕິດໂຄວິດລາຍໃໝ່ ໃນວັນທີ 15 ເມສາ 2021 ຈໍານວນ 1,582  ຄົນດັ່ງນີ້.

  1. ຜູ້ຕິດໂຄວິດລາຍໃໝ່ ຈາກການເຟົາລະວັງ ແລະ ລະບົບບໍລິການ 921 ຄົນ.
  2. ຄົ້ນຫາຜູ້ຕິດເຊື້ອເຊີງຣຸກໃນຊຸມຊົມ 656  ຄົນ.
  3. ຜູ້ຕິດເຊື້ອຈາກຕ່າງປະເທດ 5 ຄົນ.

ຂຽນຂ່າວໂດຍ: nbclaonews

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *