ແຈ້ງດ່ວນ ວັນ​ທີ 13 ເມ​ສາ​ນີ້, ລັດ​ຖະ​ບານ​ຍີ່​ປຸ່ນ​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ຈະ​ປ່ອຍ​ນ້ຳ​ປົນເປື້ອນລັງ​ສີ​ຂອງ​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ນິ​ວ​ເຄ​ລຍ​ຟູ​ກູ​ຊີ​ມະ​ເລກ​ໜຶ່ງ​ລົງ​ທະ​ເລ​.

ຂີ້ເຫຍື້ອຈາກຍີ່ປຸ່ນຢ່າປະໃຫ້ປະເທດອື່ນໄປເກັບແທນ !

ແຈ້ງດ່ວນ ວັນ​ທີ 13 ເມ​ສາ​ນີ້, ລັດ​ຖະ​ບານ​ຍີ່​ປຸ່ນ​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ຈະ​ປ່ອຍ​ນ້ຳ​ປົນເປື້ອນລັງ​ສີ​ຂອງ​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ນິ​ວ​ເຄ​ລຍ​ຟູ​ກູ​ຊີ​ມະ​ເລກ​ໜຶ່ງ​ລົງ​ທະ​ເລ​.ຖ້າ​ນ້ຳ​ປົນເປື້ອນ​ລັງ​ສີ​ຖືກ​ປ່ອຍ​ລົງ​ທະ​ເລ,ຈະ​ແຜ່​ລາມ​​ໄປຮອດທົວໂລກຂອງ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດໃນ57 ວັນ,

ລວມທັງແມ່ນ້ຳຂອງລາວກຈະຮັບຜົນກະທົບ,ການ​ກະ​ທຳ​ແບບ​ນີ້​ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ຮ້າຍແຮງ​ຕໍ່​ທຳ​ມະ​ຊາດແລະສຸຂະພາບຂອງມະນຸດຢ່າງ​ແນ່ນອນ.

ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາ ສປປລາວ ເປັນປະເທດນ້ອຍ ແຕ່ພວກເຮົາທຸກຄົນກໍ່ເຮັດພາລະກິດທີ່ຫຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຄືຮັກສາສິ່ງເວດລອມ.ຍີ່​ປຸ່ນ​ເປັນປະເທດພັນທະນາ ແຕ່ປ່ອຍ​ນ້ຳ​ປົນ​​ເປື້ອນລັງ​ສີ​ລົງ​ທະ​ເລ​ຕາມ​ລຳ​ພັງ​ໃຈ,ເຮັດ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ຄັ້ງປະ​ຫວັດ​ສາດ​ອີກ​ເທື່ອ​ໜຶ່ງ.

#ມະຫາສະໝຸດ​ແມ່ນ​ຊັບ​ສິນ​ຮ່ວມ​ກັນ​ຂອງມວນ​ມະ​ນຸດບໍ່​ແມ່ນ​​ທໍ່​ລະ​ບາຍ​ນ້ຳ​ເປື້ອນ​ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ

#ແຊຣເຕືອນສັງຄົມຄວນຫ້າມນ້ຳ​ປົນເປື້ອນລັງ​ສີ​ເຂົ້າລົງທະເລ

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *