ພາຍຸເຂົ້າຫຼັງຄາປິວ ທີ່ສະຫວັນນະເຂດ

ລາຍງານຈາກ ກູ້ໄພ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຕອນຄ້າຍແລງ ວັນທີ 16/4/2021 ເກີດ ພາຍຸລະດູຮ້ອນ ພັກ“ດເຂົ້າໃນເຂດ ຂອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ,

ເຮັດ ໃຫ້ເຮືອນຊານຫຼາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຄວາມເປເພເສຍຫາຍ.

.

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນລະມັດລະວັງ.

ພາບໂດຍ: Seun.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *