ສັງຄົມຕ້ອງການໃຫ້ ທ່ານ Bounpasong Tmv ແລະ Keosanahpone Sanahpone ອອກມາຊີ້ແຈງ ດ່ວນ

ສັງຄົມຕ້ອງການໃຫ້ ທ່ານ Bounpasong Tmv ແລະ Keosanahpone Sanahpone ອອກມາຊີ້ແຈງ ດ່ວນ.ສັງຄົມຕ້ອງການໃຫ້ ທ່ານ Bounpasong Tmv ແລະ Keosanahpone Sanahpone ອອກມາຊີ້ແຈງ.

ສະບາຍດີ ບັນດາທ່ານ ໃນໂລກໂຊຊ່ຽວ ທຸກທ່ານ ວັນທີ 15/4/2021ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ມີຄລິບ

ວິດີໂອ ( https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=857160311504288&id=100016309812748 )

ກ່ຽວກັບການເກີດອຸປະເຫດ ລົດປີ້ນຍ້ອນໄປຮ່ວມຫຼິ້ນບຸນປີໃໝ່ລາວ ຊຶ່ງກໍ່ມີຜູ້ຖຶກບາດເຈັບຫຼາຍພໍສົມຄວນ ແຕ່ບໍ່ມີລາຍງານວ່າເຫດເກີດຢູ່ໃສ່ ແຕ່ການຟັງສຽງຜູ້ເກີດອຸປະຕິເຫດນັ້ນແມ່ນເຜົ່າມົ້ງ ໃນລົດຄັນດັ່ງກ່າວ ປະກົດວ່າມີເກືອບ 200 ຄ້ອມແມ້ນທີ່ເວົ້າເປັນພາສາມົ້ງ ແລະ ພາສາລາວຕ່າງໆນາ ແຕ່ທີ່ໜັກໜ່ວງມີ ທ່ານ Bounpasong Tmv ອອກມາ ວິຈານດັ່ງນີ້:

(Bounpasong Tmv
ອຸປະຕິເຫດຢູ່ໃສມີແຕ່ແມ້ວ ຄັນລາວກັບແມ້ວຕຳດຽວແມ້ວເອົາຊະນະຈົນໄດ້ມາເວົ້າຄວາມມາຫມົດຕະກູນ ແບບນີ້ແລະມັນກິນອາຫານສົກກະປົກກິນເຂົ້າກັບນ້ຳລ້າງມື….ຂາຍຢາບ້າຢູ່ໃສແມ່ນແຕ່ແມ້ວ…ຜົວເມຍຕີກັນຢູ່ເຟສບຸກກະແມ້ວ..ໄປຕະຫຼາດກະມີແຕ່ກິ່ນເຫມັນແມ້ວຮາກຈົນອອກ…ເລຍປອກອົມໂຄຍລາວລຸ່ມ…2ຄຳກະແມ້ວ3ຄຳກະແມ້ວ4ຄຳກະແມ້ວ….ແມ້ວວັງປາວ…ເບື່ອແມ້ວເດ )
Keosanahpone Sanahpone
Bounpasong Tmv
ແມ່ນຂ້ອຍກະເຄີຍຖືກມາແລ້ວ ມາຫມົດບ້ານ ເກືອບອອກຈາກບ້ານມັນບໍ່ໄດ້
ມາຄັດແຍກສິ່ງທ່ານກ່າວມີ ຈຳນວນ 10 ຂໍ້ກ່າວຫາຄື:
“(…1/ ອຸປະຕິເຫດຢູ່ໃສມີແຕ່ແມ້ວ ຄັນລາວກັບແມ້ວຕຳດຽວແມ້ວເອົາຊະນະຈົນໄດ້ມາເວົ້າຄວາມມາຫມົດຕະກູນ. 2/ ແບບນີ້ແລະມັນກິນອາຫານສົກກະປົກ. 3/ ກິນເຂົ້າກັບນ້ຳລ້າງມື….4/ ຂາຍຢາບ້າຢູ່ໃສແມ່ນແຕ່ແມ້ວ…5/ ຜົວເມຍຕີກັນຢູ່ເຟສບຸກກະແມ້ວ..6/ ໄປຕະຫຼາດກະມີແຕ່ກິ່ນເຫມັນແມ້ວຮາກຈົນອອກ..7/ ເລຍປອກອົມໂຄຍລາວລຸ່ມ…8/ 2 ຄໍາກະແມ້ວ3ຄຳກະແມ້ວ4ຄຳກະແມ້ວ….9/ ແມ້ວວັງປາວ…10/ ເບື່ອແມ້ວເດ…)”


……………..
ຊຸມຊົນມົ້ງ ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານ Bounpasong Tmv ເຄີຍມີບັນຫາ ຫຼື ອະຄະຕິກັບເຂົາເຈົ້າມາແລ້ວຂັ້ນໃດຈິ່ງອອກມາກ່າວໂຈມຕີຢ່າງຮູນແຮງ. ຊຶ່ງມັນສະແດງເຖິງການຈຳແນກ ຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ຫຼື ເຜົ່າກຸ່ມໃຫຍ່ລັງແກເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍໃນລາວ.
ໃນນີ້ືລມີທັງໝົດ 10 ຂໍ້ແຕ່ຈະຂໍຍົກ 2 ຂໍ້ຄື: ຂໍ້ທີ 9 ແລະ 10 ດັ່ງນີ້:
ຂໍ້ທີ 10/ ເບື່ອແມ້ວເດ…
ທ່ານຕີຄວາມໝາຍວ່າແມ້ວ ແມ່ນ ເຜົ່າມົ້ງ ແຕ່ຕາມການຄົ້ນເບີ່ງຊື່ 50 ຊົນຊາດຊົນເຜົ່າໃນລາວ ແລະ ໃນລັດຖະທຳມະນູນນັ້ນບໍ່ມີຄຳວ່າ ( ແມ້ວ ) ສະແດງວ່າທ່ານ ພະຍາຍາມສ້າງຂຶ້ນມາແລະ ບໍ່ວ່າໃນການປະພຶດຕົວຈິງກໍ່ຄືໃນແນວຄິດຂອງເຜົ່າ ອື່ນໆຮ່ວມກັບທ່ານແມ່ນຈຳແນກໂດຍກົງ.
ຂໍ້ທີ 9/ ແມ້ວວັງປາວ…
ທ່ານໝາຍຄວາມວ່າ: ມົ້ງຈະຢູ່ໃສ່ກໍ່ຕາມແມ່ນລູກແຫຼ້ງຕີນມືຂອງ ອາດິດນາຍພົນ ວັງປາວ ທີ່ເຄີຍຮັບໃຊ້ເມກາ ກໍ່ສົງຄາມໃນລາວແຕ່ປີ 1964-1975 ນັ້ນ.

ແຕ່ຊຸມຊົນມົ້ງ ຂໍຊີ້ແຈງຄື 2 ຂໍ້ດັ່ງນີ້:
1/ ເຖິງວັງປາວ ແລະ ມີພາກພວກມົ້ງ ຈໍານວນໜຶ່ງຈະເຄີຍສົງຄາມອັນເຈັບແຊັບໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແຕ່ຕາມທີ່ເຂົ້າໃຈນັ້ນ ວັງປາວ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ລິເລີ່ມຫຼື ກໍ່ໃຫ້ເກີດສົງຄາມ ແລະ ເມື່ອທຽບໃສ່ເຜົ່າອື່ນໆກໍ່ມີຍິ່ງມີຫຼາຍກ່ວາ (ພວກເຮົາບໍ່ພ້ອມ).

2/ ບໍ່ວ່າໃນປາງສົງຄາມ, ໃນອາດິດ ຫຼື ປະຈຸບັນຊຸມຊົນມົ້ງກໍ່ໄດ້ຮັກຊາດ, ໄດ້ປະກອບພາລະກິດປະຕິວັດສາດຄ່ຽງບ່າຄຽງໄລ່ຮ່ວມເຜົ່າອື່ນໆພາຍໃຕ້ອຸດົມການ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແລະ ຕ້ານສັດຕູຜູ້ຮູກຮານ ຊຶ່ງກໍ່ໄດ້ອຸທິດຊີວິດ, ເລືອດເນື້ອເພື່ອປະເທດຊາດໃນນັ້ນມີຫຼາຍຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ, ເສຍອົງຄະ, ບໍ່ໄດ້ອຸດໜູນໃດໆທັງສິ້ນ, ມີຫຼາຍຄົນກາຍເປັນວິລະບູລຸດ, ວິລະຊົນ ແລະ ການນຳຂັ້ນສູງ ເຊັນກັນ.

ແຕ່ເປັນຫຍັງ ທ່ານຈິ່ງ ອອກມາໃຊ້ຮ້າຍປ້າຍສີໂຈມຕີຮ້າງແຮງ.
ສະນັ້ນຊຸມຊົນມົ້ງ ຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານເອົາຫຼັກຖານອອກມາຊີ້ແຈງໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ຂໍໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊ່ວຍສຶກສາອົບຮົມດ້ວຍ.
ຂໍຂອບໃຈ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *