ບໍ່ນ້ຳຮ້ອນ ຮ້ອນອີຫລີຕົ້ມໄຂ່ສຸກເລີຍເດີ ຂ້ອຍໄປເບິ່ງມາແລ້ວ .

ບໍ່ນ້ຳຮ້ອນນີ້ຢູ່ບ້ານຫ້ວຍເລາະເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງຫາສາຍແດນເມືອງເມິງແຂວງບໍ່ແກ້ວເດີພີ່ນ້ອງ

ຮ້ອນອີຫລີຕົ້ມໄຂ່ສຸກເລີຍເດີ)ຂ້ອຍໄປເບິ່ງມາແລ້ວ.

ຄຼິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *