ທ້າວນຽມ ບ້ານນາເຕີຍ ຕິ ດໂຄວິ ດມາຈາກໄທ ອາຍຸ 32 ປີ

ທ້າວນຽມ ບ້ານນາເຕີຍ ຕິດໂຄວິດມາຈາກໄທ ອາຍຸ 32 ປີ

ຄົນນີ້ລະພີ່ນ້ອງ ເລາະຕະຫຼາດເມືອງຄົງເຊໂດນ ລັກຂາມມາເເຕ່ປະເທດໄທ ມາລາວ

ຜ່ານຊາຍເເດນໄທ ເຂົ້າມາລາວຕັ້ງເເຕ່ວັນທີ 11/4/2021 ເວລາ20ໂມງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *