ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າ ແສງສະຫວັນ ຂໍ້ອອກມາຊີ້ແຈງວ່າ ເລື່ອງທີ່ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າໄປເຮັດຜູ້ຍິງຢູ່ໄທຖືພາ

ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າ ແສງສະຫວັນ ຂໍ້ອອກມາຊີ້ແຈງວ່າ ເລື່ອງທີ່ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າໄປເຮັດຜູ້ຍິງຢູ່ໄທຖືພາ.

ຈົນມີລູກ ເຊິ່ງເລື່ອງດັງກາ່ວມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ ເຊິ່ງເລື່ອງດັ່ງກ່າວແມ່ນຜູ້ຍິງຢູ່ໄທເປັນຄົນສ້າງເລື່ອງຂຶ້ນມາເອງທັງຫມົດ

ເພື່ອໃຫ້ ແຕ່ຕອນນີ້ໄດ້ເລິກກັນແລ້ວ ແຕ່ຜູ້ຍິງບໍ່ຍອມເລິກດີໆກໍ່ເລີຍມີຂ່າວນີ້ອອກມາ ແລະ ເຟດທີ່ອອກມີໂພສບໍ່ໄດ້ແມ່ນເຟດລາວແທ້.

ຫລາຍຄົນກະສິຖາມວ່າເປັນຍັງຄືຫາກະອອກມາຊີ້ແຈງ ເພາະຂ້າພະເຈົ້າ(ເມົາຄ້າງ) ຂໍຂອບໃຈ🙏🙏🙏

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *