ມະຫັດສະຈັນ “ໂຄດຄວາມຄັນຄາຍ ແລະ ສັບພະຄຸນດ້ານການຢາ,

ມະຫັດສະຈັນ “ໂຄດຄວາມຄັນຄາຍ ແລະ ສັບພະຄຸນດ້ານການຢາ, ໝາກຕໍາແຍ ເປັນພືດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຄ້າຍຄືໝາກຖົ່ວ ມີຊື່ເອີ້ນທາງວິທະຍາສາດ Mucuna orurienc.”

(1) ຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານພຶກສາສາດ:1. ລັກສະນະຂອງຕົ້ນ: ເປັນໄມ້ປະເພດເລື້ອຍຄານ, ມີໃບອ່ອນນຸ້ມ, ມີຂົນອ່ອນ ມັກເລືອຂື້ນຕາມຕົ້ນໄມ້ສູງ,

2. ດອກ: ເປັນສີມ່ວງ, ເກີດຂື້ນໃນຊ່ວງທ້າຍລະດູຝົນ, ເປັນຊໍ່ຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ເປັນພວງຍ້ອຍລົງມາ,

3. ໝາກ: ເມື່ອຕອນອ່ອນຈະເປັນຂົນນ້ອຍໆ, ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືໝາກຖົ່ວລັນເຕົາ, ຕອນແກ່ຈະປ່ຽນເປັນສີນໍ້າຕານເຂັ້ມ ແລະ ມີຂົນທີ່ມີສານທີ່ເອີ້ນວ່າ ຊີໂຣໄທນີນ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຄັນເມື່ອຖືກຜີວໜັງ,

4. ແກ່ນ: ໃນໝາກຂອງມັນຈະມີແກ່ນ, ປີວໄປຕາມສາຍລົມໄດ້ ເຊິ່ງບໍ່ຮູ້ວ່າຈະໄປເກີດຢູ່ໃສ, ການຂະຫຍາຍພັນກໍ່ເກີດຈາກເມັດນີ້ແລ້ວ,5. ອາການຄັນ: ຈະມີອາການປວດ, ແສບຮ້ອນ ແລະ ຮ້າຍແຮງເຖີງຂັ້ນເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈຍາກອີກດ້ວຍ.

(2) ສັບພະຄຸນທາງຢາຂອງໝາກຕໍາແຍ:1. ແກ່ນ: ເຮັດໃຫ້ສະຖານະທາງເພດດີຂື້ນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເພີ້ມຈໍານວນສະເປີມ ແລະ ຊະລໍການຫຼັ່ງໄວຂອງອະສຸຈິ, ຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດສະໝອງເຊື່ອມ, ຊ່ວຍບໍາລຸງສະໝອງ ແລະ ເປັນຢາຜ່ອນຄາຍຄວາມຄຽດ, ແກ້ປວດເມື່ອຍ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ກ້າມຊີ້ນຜ່ອນຄາຍຈາກການເຮັດວຽກໜັກ ດ້ວຍການນໍາມາຕົ້ມນໍ້າດື່ມ,

2. ຮາກ: ເອົາມາຕົ້ມນໍ້າດື່ມ ເພື່ອເປັນຢາຂັບປັດສະວະ, ຂີ້ກະເທີ ແລະ ແກ້ອາການໄອ,3. ໃບ: ນໍາມາຕໍາໃຫ້ລະອຽດ ແລ້ວນໍາມາພອກໃສ່ຟີ ຈະເຮັດໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.