ຄວາມເຊື່ອ

ດວງ 4 ວັນເກີດ ໂຊກເຂົ້າຂ້າງ ມີເກນໂຊກລາບລອຍເຂົ້າມາປົດໜີ້ສິນໄດ້

+ ຄົນທີ່ເກີດວັນອາທິດ : ເມື່ອກ່າວເຂົ້າສູ່ໃນປີນີ້ ກໍຄືປີ 2021ນີ້ ການທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນເລື່ອງໂຊກລາບ ໂດດເດັ່ນ ຈະມີໂຊກເຂົ້າມາຮັບຊັບເຕັມໆ ເຮັດໃຫ້ການງານ ກ້າວໜ້າພ້ອມໂຊກລາບ ດ້ານການເງິນກໍເຊັ່ນກັນ ມາພ້ອມໂຊກລາບລອຍເຂົ້າມາ ເຮັດໃຫ້ ເຮັດຫຍັງກໍດີ ກໍເປັນເງິນເປັນທອງ ເຂົ້າມາບໍ່ຂາດສາຍ ທຳມາຄ້າຂາຍຂື້ນ ເຮັດທຸລະກິດກ້າວໜ້າ ແຕ່ລະວັງ ເລື່ອງຄົນຮອບຂ້າງຈະນິນທາປາໄສ ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ລະວັງເລື່ອງການໃຊ້ຈ່າຍ ຢ່າປະມາດຫຼາຍ ແລະ ທີ່ສຳຄັນໝັ່ນເຮັດຄວາມດີ ແລະ ເຮັດບຸນໄປພ້ອມ ຊີວິດທ່ານ ຈື່ງຈະໄດ້ຄືຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວມານັ້ນ ແລະ ດວງຂອງທ່ານຈະດີຍາວໆ ເຮັດໃຫ້ທ່ານພໍມີກຳລັງແຮງກາຍ ແລະ ແຮງໃຈໃນການດຳເນີນຊີວິດອາຊີບການງານຕ່າງໆ.ອ່ານແລ້ວຢ່າລືມກົດແຊຣ໌ ໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳຄົນເກີດວັນດຽວກັນ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເກີດວັນດຽວກັນນີ້ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວແຕ່ທ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການເຖີ້ນ.

+ ຄົນທີ່ເກີດວັນພະຫັດ : ເມື່ອກ່າວເຂົ້າສູ່ໃນປີນີ້ ການທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນເລື່ອງໂຊກລາບ ໂດດເດັ່ນ ຈະມີໂຊກເຂົ້າມາຮັບຊັບເຕັມໆໂຊກເຂົ້າຂ້າງ ມີເກນໂຊກລາບລອຍເຂົ້າມາ ເຮັດໃຫ້ການງານ ກ້າວໜ້າພ້ອມໂຊກລາບຍີ່ງໆຂື້ນ ດ້ານການເງິນກໍເຊັ່ນກັນ ມາພ້ອມໂຊກລາບລອຍເຂົ້າມາ ເຮັດໃຫ້ ເຮັດຫຍັງກໍດີ ກໍເປັນເງິນເປັນທອງ ເຂົ້າມາບໍ່ຂາດສາຍ ທຳມາຄ້າຂາຍຂື້ນ ເຮັດທຸລະກິດກ້າວໜ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ລະວັງ ເລື່ອງຄົນຮອບຂ້າງຈະນິນທາປາໄສ ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ລະວັງເລື່ອງການໃຊ້ຈ່າຍ ຢ່າປະມາດຫຼາຍ ແລະ ທີ່ສຳຄັນໝັ່ນເຮັດຄວາມດີ ແລະ ເຮັດບຸນໄປພ້ອມ ຊີວິດທ່ານ ຈື່ງຈະໄດ້ຄືຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວມານັ້ນ ແລະ ດວງຂອງທ່ານຈະດີຍາວໆເລີຍແທ້ນ່າ. ອ່ານແລ້ວຢ່າລືມກົດແຊຣ໌ ໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳຄົນເກີດວັນດຽວກັນ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເກີດວັນດຽວກັນນີ້ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວແຕ່ທ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການເຖີ້ນ.

+ ຄົນທີ່ເກີດວັນຈັນ : ເມື່ອກ່າວເຂົ້າສູ່ໃນປີນີ້ ກໍຄືປີ 2021ນີ້ ການທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນເລື່ອງໂຊກລາບ ໂດດເດັ່ນ ຈະມີໂຊກເຂົ້າມາຮັບຊັບເຕັມໆ ເຮັດໃຫ້ການງານ ກ້າວໜ້າພ້ອມໂຊກລາບ ດ້ານການເງິນກໍເຊັ່ນກັນ ມາພ້ອມໂຊກລາບລອຍເຂົ້າມາ ເຮັດໃຫ້ ເຮັດຫຍັງກໍດີ ກໍເປັນເງິນເປັນທອງ ເຂົ້າມາບໍ່ຂາດສາຍ ທຳມາຄ້າຂາຍຂື້ນ ເຮັດທຸລະກິດກ້າວໜ້າ ແຕ່ລະວັງ ເລື່ອງຄົນຮອບຂ້າງຈະນິນທາປາໄສ ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ລະວັງເລື່ອງການໃຊ້ຈ່າຍ ຢ່າປະມາດຫຼາຍ ແລະ ທີ່ສຳຄັນໝັ່ນເຮັດຄວາມດີ ແລະ ເຮັດບຸນໄປພ້ອມ ຊີວິດທ່ານ ຈື່ງຈະໄດ້ຄືຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວມານັ້ນ ແລະ ດວງຂອງທ່ານຈະດີຍາວໆ.ອ່ານແລ້ວຢ່າລືມກົດແຊຣ໌ ໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳຄົນເກີດວັນດຽວກັນ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເກີດວັນດຽວກັນນີ້ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວແຕ່ທ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການເຖີ້ນ.

+ ຄົນທີ່ເກີດວັນອັງຄານ : ເມື່ອກ່າວເຂົ້າສູ່ໃນປີນີ້ ການທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນເລື່ອງໂຊກລາບ ໂດດເດັ່ນ ຈະມີໂຊກເຂົ້າມາຮັບຊັບເຕັມໆໂຊກເຂົ້າຂ້າງ ມີເກນໂຊກລາບລອຍເຂົ້າມາ ເຮັດໃຫ້ການງານ ກ້າວໜ້າພ້ອມໂຊກລາບຍີ່ງໆຂື້ນ ດ້ານການເງິນກໍເຊັ່ນກັນ ມາພ້ອມໂຊກລາບລອຍເຂົ້າມາ ເຮັດໃຫ້ ເຮັດຫຍັງກໍດີ ກໍເປັນເງິນເປັນທອງ ເຂົ້າມາບໍ່ຂາດສາຍ ທຳມາຄ້າຂາຍຂື້ນ ເຮັດທຸລະກິດກ້າວໜ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ລະວັງ ເລື່ອງຄົນຮອບຂ້າງຈະນິນທາປາໄສ ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ລະວັງເລື່ອງການໃຊ້ຈ່າຍ ຢ່າປະມາດຫຼາຍ ແລະ ທີ່ສຳຄັນໝັ່ນເຮັດຄວາມດີ ແລະ ເຮັດບຸນໄປພ້ອມ ຊີວິດທ່ານ ຈື່ງຈະໄດ້ຄືຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວມານັ້ນ ແລະ ດວງຂອງທ່ານຈະດີຍາວໆເລີຍແທ້ແລ.ອ່ານແລ້ວຢ່າລືມກົດແຊຣ໌ ໃຫ້ໝູ່ຄູ່ໄດ້ອ່ານນຳຄົນເກີດວັນດຽວກັນ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເກີດວັນດຽວກັນນີ້ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍທີ່ກ່າວແຕ່ທ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການເຖີ້ນ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button