ຂ່າວດ່ວນ

ໂຮງແຮມເອເທນ ຕ້ອງການພະນັກງານ ຈຳນວນຫຼາຍ​ຕຳແໜ່ງ​

ໂຮງແຮມເອເທນປະກາດຮັບສະຫມັກພະນັກງານ

1. ຮັບສະຫມັກຄົນຂັບລົດເມທີ່ມີໃບຂັບຂີ່ ມີ 1 ຕໍາແຫນ່ງ, ເງີນເດືອນ3. 000. 000-3. 500. 000ກີບ, ລວມທັງອາຫານແລະທີ່ພັກໃຫ້.. ຕ້ອງໄດ້ພາສາຈີນ, ສາມາດອ່ານແລະຂຽນໄດ້, ລະດັບພາສາຈີນສາມາດພໍສືສານໄດ້ໃນເວລາເຮັດວຽກ,

2. ຮັບສະຫມັກພະນັກງານຍາມ 10 ຕໍາແຫນ່ງ ເງີນເດືອນ 1, 500. 000-2. 000. 000 ກີບ, ລວມທັງອາຫານແລະທີ່ພັກໃຫ້.

ເງື່ອນໄຂ: ມີລວງສູງ170cm ຂື້ນໄປ, ອາຍຸ30ປີລົງມາ, ມີປະສົບການເຮັດວຽກຍາມມາກ່ອນ, ລະດັບພາສາຈີນສາມາດພໍສື່ສານໄດ້ໃນເວລາເຮັດວຽກ,

3. ຮັບສະຫມັກພະນັກງານສູນຫ້ອງພັກແຂກ1ຕໍາແຫນ່ງ,ເງີນເດືອນ 2. 000. 000-2. 500. 000ກີບ, ຕ້ອງໄດ້ພາສາຈີນ,ສາມາດອ່ານແລະຂຽນໄດ້, ລະດັບພາສາຈີນສາມາດພໍສື່ສານໄດ້ໃນເວລາເຮັດວຽກ,

4. ຮັບສະຫມັກແມ່ບ້ານທໍາຄວາມສະອາດPA 2ຕໍາແຫນ່ງ, ເງີນເດືອນ 1, 200, 000-1, 500, 000ກີບ,ລວມທັງອາຫານແລະທີ່ພັກໃຫ້. ມີປະສົບການເຮັດແມ່ບ້ານທໍາຄວາມສະອາດມາກ່ອນ,ໄດ້ພາສາຈີນຫນ້ອຍຫນຶ່ງກໍ່ໄດ້.

5. ຮັບສະຫມັກຜູ້ຈັດການຝ່າຍການຕະຫລາດ1ຕໍາແຫນ່ງ,ເງີນເດືອນ 3. 500, 000-5. 500. 000ກີບ+ຄົງຄອມມິດຊັນ,

ເງື່ອນໄຂ:ເພດຍິງອາຍຸ20-30ປີ, ສາມາດອ່ານແລະຂຽນໄດ້,ລະດັບພາສາຈີນສາມາດພໍສື່ສານໄດ້ໃນເວລາເຮັດວຽກ, ມີບຸກຄະລິກກະພາບດີ,ເປັນຄົນທີ່ກ້າສະແດງອອກ, ລວມທັງອາຫານແລະທີ່ພັກໃຫ້. (ມີປະສົບການດ້ານການຕະຫລາດຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສ

6. ຮັບສະຫມັກພະນັກງານເສີບອາຫານ3ຕໍາແຫນ່ງ,ເງີນເດືອນ 1,500, 000-2. 000. 000 ກີບ/ເດືອນ,ລວມທັງອາຫານແລະທີ່ພັກໃຫ້.ເງື່ອນໄຂ:ເພດຍິງ,ມີບຸກຄະລິກກະພາບດີ, ໄດ້ພາສາຈີນຫນ້ອຍຫນຶ່ງກໍ່ໄດ້.

ສະຖານທີ່: ບ້ານຫນອງສະໂນຄໍາ, ຮ່ອມ2, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ໂທ:02023298555

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button