ອີງຕາມຄຳສັ່ງແຈ້ງການຂອງຫອ້ງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກກໍ່ຄືຄະນະສະເພາະກິດຕ້ານແລະສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ-19

ອີງຕາມຄຳສັ່ງແຈ້ງການຂອງຫອ້ງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກກໍ່ຄືຄະນະສະເພາະກິດຕ້ານແລະສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ-19

ທີ່ໄດ້ຫ້າມຫຼາຍມາດຕະການຊົ່ວຄາວໃນຊວ່ງໄລຍະບຸນປີໃໝ່ລາວທີ່ເຫັນວ່າຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ19.ຊົມເຊີຍເຈົ້າໜ້າທີ່ປອ້ງກັນຄວາມສະຫງົບແລະພາກສວ່ນທີ່ກ່ຽວຂອ້ງອື່ນໆໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງຂັ້ນເທີງຢ່າງເຂັ້ມງວດ,ຖ້າໃຜຜ່າຜືນຕໍ່ມາດຕະການຄຳສັ່ງຂໍໃຫ້ເອົາຂື້ນລົດຕູ້ຕິດໄຟໄດ້ເລີຍ,ຖ້າເກີດມີການຕິດເຊື່ອແຜ່ລະບາດຂື້ນມາແນ່ນອນວ່າກຸ່ມຄົນເລົ່ານັ້ນຄົງຈະບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຜົນເສຍຫາຍຫຍັງຕໍ່ສັງຄົມ.

ປະຈຸບັນນີ້ສັງຄົມເຫັນດີແລະຮຽກຮອ້ງໃຫ້ພາກລັດກໍ່ຄືເຈົ້າໜ້າທີ່ໆກ່ຽວຂອ້ງໄຊ້ມາດຕະການເດັດຂາດຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ວາງອອກຕໍ່ຜູ້ລະເມີດຄຳສັ່ງແຈ້ງການຂອງລັດຖະບານ.

1.ກຸ່ມນາຍໜ້າຮັບ-ຂົນສົ່ງແຮງງານລາວເຮັດວຽກຢູ່ໄທ,ແຮງງານຫວຽດນາມລັກລອບຂ້າມ,ເຂົ້າເມືອງແບບຜິດກົດໝາຍ.

2.ກຸ່ມແຮງງານລາວເຮັດວຽກຢູ່ໄທ,ກຸ່ມແຮງງານຫວຽດນາມລັກລອບເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ລາວ,ແຮງງານຈີນລັກລອບເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ລາວ…

3.ກຸ່ມຕັ້ງວົງຊຸມແຊວຕາມສາຍທາງເກີນກຳນົດ(ດັ່ງໃນຄຣີບວີດີໂອນີ້ )

4.ເຈົ້າໜ້າທີ່ບາງຄົນທີ່ຮູ້ເຫັນເປັນໃຈຮັບສີນບົນຈາກນາຍໜ້າຮັບ-ຂົນສົ່ງຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ.

ແຊສ໌ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ໆກ່ຽວຂອ້ງທຸກພາກສວ່ນທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ພາກສະໜາມ.

ຊົມຄິຼບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *