ຂ່າວດ່ວນ

ແຊເກັບໄວ້ເລີຍ… 19 ສູດ ຢາສະໝຸນໄພອາຍຸວັດຖະນະ ພຽງປະສົມນຳ້ເຜິ່ງກັບສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້

ຜະລິດຈາກນໍ້າເຜິ້ງທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດຢ່າງມະຫາສານ ອັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີທົ່ວໂລກຕັ້ງແຕ່ສະໃໝກ່ອນຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່ານໍ້າເຜິ້ງມີປະໂຫຍດຫຼາຍພຽງໃດກໍ່ຍັງໝັກທີ່ຈະຮັບປະທານນໍ້າເຜິ້ງເຊັ່ນ:


ຜູ້ທີ່ນອນບໍ່ຄ່ອຍຫລັບປະສົມນໍ້າເຜິ້ງກັບນໍ້າອຸ່ນຫຼືນໍ້າຮ້ອນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫຼັບສະບາຍຂຶ້ນ ແຕ່ຖ້າໄດ້ຮ່ວມກັບການນັ່ງສະມາທິຈັກ 5 ນາທີ ກ່ອນນອນຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຄືນນັ້ນເປັນຄືນທີ່ໄດ້ພັກຜ່ອນເຕັມທີ່ ແລະ ອີກ 19 ສູດ ຢາອາຍຸວັດຖະນະ ຕໍ່ໄປນີ້ນຳໄປເຮັດໃຫ້ຖືກກັບໂລກໂຕເອງທີ່ເປັນຢູ່ມີຄື:


1.ບຳລຸງສຸຂະພາບ: ນໍ້າເຜິ້ງ 3 ບ່ວງໂຕປະສົມກັບນໍ້າອຸ່ນດື່ມທຸກວັນ

2.ອົດນອນ: ນໍ້າເຜິ້ງ 1-2 ບ່ວງໂຕະ ຫຼື ປະສົມກັບນໍ້າໝາກໄມ້.


3.ຢາອາຍຸວັດຖະນະ: ນໍ້າເຜິ້ງ ½ -1 ບ່ວງໂຕະ ດື່ມທຸກວັນເຊົ້າ-ແລງກ່ອນນອນ.

4.ນອນບໍ່ຫຼັບ: ນໍ້າເຜິ້ງ 1 ບ່ວງໂຕະ ດື່ມເວລາກິນເຂົ້າແລງຫຼືກ່ອນນອນ
5.ໄອ,ຫຼອດລົມອັກເສບ,ມີຂີ້ກະເທີ້: ກະທຽມ 1-2 ກີບ ( ຕຳໃຫ້ລະອຽດ ) ມາກນາວ ½ ເກືອເລັກນ້ອຍ+ນໍ້າເຜິ້ງ 2 ບ່ວງໂຕະ.

6.ທ້ອງອືດ,ທ້ອງເຟີ້: ນໍ້າເຜິ້ງ ½ ບ່ວງໂຕະ+ນໍ້າຂິງ ½ ເກືອເລັກນ້ອຍດື່ມວັນລະ 3 ເວລາຫຼັງອາຫານ
7.ທ້ອງຜູກ: ນໍ້າເຜິ້ງ 1 ບ່ວງໂຕະ ດື່ມກ່ອນນອນ

8.ເດັກນ້ອຍຍ່ຽວໃສ່ບ່ອນນອນ: ນໍ້າເຜິ້ງ 1 ບ່ວງຊາ ( ບໍ່ປະສົມກັບນໍ້າ ) ດື່ມກ່ອນນອນ.

9.ຖອກທ້ອງຮຸນແຮງ: ນໍ້າເຜິ້ງ 1-2 ບ່ວງໂຕະ ເກືອ ½ ບ່ວງຊາ ປະສົມກັບນໍ້າອຸ່ນ 1 ຈອກ

10.ເດັກນ້ອຍບໍ່ກິນນົມ: ນໍ້າເຜິ້ງ ½ -1 ບ່ວງໂຕະ ປະສົມກັບນໍ້າໃຫ້ເດັກນ່້ອຍດື່ມ

11.ກ້າມຊີ້ນເປັນຕະຄິວ: ນໍ້າເຜິ້ງ 2 ບ່ວງຊາ ດື່ມທຸກວັນຫຼັງອາຫານ
12.ລ້າງບາດແຜຝີໜອງ,ແຜຊຳເຮື້ອ: ນໍ້າເຜິ້ງ 1 ສ່ວນປະສົມກັບນໍ້າ 9 ສ່ວນລ້າງບາດແຜ
13.ບາດແຜໄຟໄໝ້ນໍ້າຮ້ອນລວກ:ໃຊ້ຜ້າແພຈຸ້ມນໍ້າເຜິ້ງປິດບາດແຜແລ້ວປ່ຍນຜ້າພັນທຸກ12 ຊົ່ວໂມງ.

14.ໂລກກະເພາະ:ດື່ມນໍ້າເຜິ້ງ 2-3 ບ່ວງໂຕະຂະນະທີ່ເຈັບປວດກ່ອນນອນ

15.ຜູ້ປ່ວຍດ້ວຍພິດແອວກໍຮໍ ( ຕັບແຂງ ): ນໍ້າເຜິ້ງ 1 ບ່ວງໂຕປະສົມກັບນໍ້າ ½ ຖ້ວຍ ດື່ມວັນລະ 3 ຄັ້ງກ່ອນນອນ.


16.ຜູ້ປ່ວຍລິດຊີດວງ: ນໍ້າເຜິ້ງປະສົມກັບກະທຽມດື່ມມື້ລະ 3 ຄັ້ງຫຼັງອາຫານ

17.ເດັກນ້ອຍໃຫຍ່ຊ້າ ແລະ ເລືອດຈາງ: ນໍ້າເຜິ້ງປະສົມນົມດື່ມເປັນປະຈຳ

18.ເສຍເລືອດ ( 10-20 % ): ນໍ້າ 1 ຖ້ວຍປະສົມກັບເກືອ ¼ ບ່ວງຊາ ນໍ້າເຜິ້ງ 2 ບ່ວງໂຕະ

19.ໂລກພະຍາດເດັກນ້ອນ ( ທາງເດີນອາຫານຜິດປົກກະຕິ ): ນໍ້າເຜິ້ງ 1 ບ່ວງຊາຕໍ່ນໍ້າ 1 ຖ້ວຍ.


ຂໍ້ມູນຈາກ: the southern time

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button