ຂ່າວດ່ວນ

ດີໃຈນຳເດີ້… ສ້າງຄອບຄົວນຳກັນແລ້ວ ເຫັນຄວາມສຳຄັນເຊິ່ງກັນແລະກັນສຳລັບມື້ທີ່ພິເສດ

ດີໃຈນຳເດີ້… ສ້າງຄອບຄົວນຳກັນແລ້ວ ເຫັນຄວາມສຳຄັນເຊິ່ງກັນແລະກັນສຳລັບມື້ທີ່ພິເສດ

ໃຜກາຢາກເປັນຄົນພິເສດໃນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນທີ່ເຂົາຮັກ ( ຮັກສາຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ດ້ວຍ ຄວາມຮັກ )

ຄອບຄົບທີ່ມີຄວາມສຸກຂໍໃຫ້ຮັກກັນຈົນແກ່ເຖົ້າເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ທຸກຄົນຄວນຮັກເມຍໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ

ເພື່ອໃຫ້ເຂົາຢູ່ນໍາເຮົາແລ້ວມີຄວາມສຸກ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button