ນັກສຶກສາຕິດໂຄວິດ ຍ້ອນລັກລອບມາແຕ່ໄທ ແລະ ໄດ້ໄປທົ່ວທີບໃນລາວ

ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ໄປໄສແນ່

1.ເຈືອງ2
2.ຮ້ານ funny
3.ເຂົາປຽກໄກ່ໂອກສີບຸນເຮືອງ
4.ຮ້ານນວດ 111
5.ວຽງຈັນ ຄໍແລສ
6.What club
7.ເຂົ້າປຽກ 811


ຕິດໃໝ່ 2 ຄົນມື້ໜີ, 1.ເພດຍິງ 25 ປີ, ຕິດຈາກຄົນໄທທີ່ລັກລອບເຂົ້າມາທີ່ແຂວງສະຫວັນນາເຂດ ແບບຜິດກົດໝາຍ ພັກຢຢູ່ໂຮງແຮມສາຍໄຫມ2, ລະໄປຕິດກັນຢູ່ຄາລາໂອເກະ,


ຫຼັງຈາກນັ້ນຜູ້ກ່ຽວກັບຮອດວຽງຈັນທີ 7, ລະໄປຄາລາໂອເກະ 8118, ພັກໂຮງແຮມເຈືອງ2, ທີ່ 8 ໄປກິນເຂົ້າຮ້ານອາຫານ ພັນນີ້, ວັນທີ 9 ໄປ ວັດສີເມືອງ, ວັນທີ 10 ໄປຮຽນພາສາອັງກິດຢູ່ ວຽງຈັນຄໍເລດ, ໄປຮ້ານອາຮານຟັນນີ້,


ວັນທີ 11 ໄປວອດຂັບ, ວັນທີ 12 ໄປໜວດຮ້ານ 111 ຢູ່ໜອງບອນ, ກິນເຂົ້າປຽກໄກ່ໂອກ ສີບຸນເຮືອງ, ຈີປາມິກໜ້າໂຕໂຍຕາ, ວັນທີ 13 ພວກກຸມພາກັນເປັນໄຂ ຈົນຮອດ 15, 16-17 ພວກໂຕນມາກັບໄທ ລະຕິດ, 18 ຜູ້ກ່ຽວໄປກວດ ບໍ່ໄດ້ໄປໃສ, 19 ໄປກິນເຂົ້າເຮືອນໝູ່, ແລະ ໄປກວດອີກ ຕິດ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.