ແຈ້ງການດ່ວນ ສັ່ງປິດເມືອງ ຈົນກວ່າສະພາບປົກກະຕິ

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%

ແຈ້ງການ ເລື່ອງການປິດເມືອງ ເມືອງນອງເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 20 ເມສາ 2021 ເຖິງ 04 ພຶດສະພາ 2021 ຫລື ຈົນກວ່າສະພາບການຈະປົກກະຕິ.

ລາຍລະອຽດຕາມເອກກະສານ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.