ໜ່ອຍຄົນສຸດທີ່ຮູ້…!!! ນຳ້ເຜີ້ງແທ້ໆ ມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຢ່າງມະຫາສານ ຖ້າໃຊ້ໃຫ້ຖືກວິທີ ກົດອ່ານເບິ່ງ.

ແທ້ໆ ເຮົາກີນນ້ຳເຜີ້ງແທນນ້ຳຕານກໍ່ຍັງໄດ້ເລີຍ ເພາະນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ລົດຊາດຂອງອາຫານດີຂຶ້ນແລ້ວ ຍັງມີປະໂຫຍດກວ່ານ້ຳຕານຊາຍອີກ ຍົກເວັ້ນຄົນທີ່ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ.

ເພາະນ້ຳເຜີ້ງຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດສູງກວ່າການກີນນ້ຳຕານ ແຕ່ຖ້າຄົນທົ່ວໄປກໍ່ກີນໄດ້ປົກກະຕິ ແຕ່ກໍບໍ່ຄວນກີນຫລາຍເກີນໄປ ມື້ນີ້ຈະພາໄປເບິ່ງ ຂອງຂວັນ ຈາກທຳມະຊາດ “ນ້ຳເຜີ້ງ” ຫວານເປັນຢາ ຖ້າກີນໃຫ້ຖືກວິທີ!!

+ ປະໂຫຍດຂອງນ້ຳເຜີ້ງແທ້ໆມີຫຍັງແດ່ມາເບີ່ງນຳກັນເລີຍ:

1.ແກ້ໄອ : ກີນປະສົມກັບໝາກນາວ ໃຊ້ນ້ຳເຜີ້ງ 3-4 ສ່ວນ ແລະ ໃຊ້ນ້ຳໝາກນາວ 1 ສ່ວນ ຄ່ອຍໆຈິບກີນ ນອກຈາກຈະແກ້ໄອໄດ້ແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍແກ້ອາການເບື່ອອາຫານໄດ້ອີກດ້ວຍ.

2.ໃຊ້ຮັກສາແຜແປ້ວ : ສາມາດຮັກສາໄດ້ທັງບາດແຜສົດ ແລະ ແຜເປື່ອຍ ພຽງເຮັດຄວາມສະອາດແຜໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ (ໃຊ້ນ້ຳເກືອ) ເຊັດດ້ວຍຜ້າສະອາດໃຫ້ແຫ້ງ ຈາກນັ້ນກໍທາແຜດ້ວຍນ້ຳເຜີ້ງໃຫ້ຊຸ່ມ ແລ້ວໃຊ້ຜ້າພັນແຜປິດແຜໄວ້.

+ ເປັນຫຍັງນ້ຳເຜີ້ງເຖິງຮັກສາແຜໄດ້.

ເນື່ອງຈາກ ໃນນ້ຳເຜີ້ງມີຄວາມເຂ້ມຂຸ້ນຫລາຍ ເຊີງນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດຕາຍ ໃນທາງທິດສະດີທາງວິທະຍາສາດນັ້ນ ສິ່ງທີ່ມີຄວາມເຂ້ມຂົ້ນ ເຊັ່ນ ນ້ຳເຜີ້ງ ຈະສາມາດດູດສານຕ່າງໆ ຈາກສິ່ງທີ່ເຂ້ມຂຸ້ນນ້ອຍກວ່າ ເຊັ່ນ ເຊື້ອພະຍາດ ແຕ່ຖ້າເຈົ້າຄິດວ່າ ການໃຊ້ນ້ຳເຜີ້ງຮັກສາແຜມັນເປືອງກໍ່ຈະໃຊ້ເປັນນ້ຳເຊື່ອມແທນກໍ່ໄດ້.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *