ຄສບ ແຈ້ງດ່ວນ! ໃຫ້ຮຽນ ແລະ ສອນ ອອນລາຍ

#COVID19 | ຄສບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ອອກໜັງສືແຈ້ງການດ່ວນ ເລື່ອງການໃຫ້ປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນ ຜ່ານຊ່ອງທາງອອນລາຍ.

ໂດຍການໃຫ້ບັນທຶກວິດີໂອ ບັນຍາຍບົດຮຽນໃນລະບົບ PPT ຜ່ານໂປຣແກຣມ OBS.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *