ວິທະຍາໄລ ລາວ-ອາເມລິກາ ປີດໂຮງຮຽນ ຫລື ໂຈະການຮຽນການສອນ

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ອາເມລິກາ ປີດໂຮງຮຽນ ຫລື ໂຈະການຮຽນການສອນ.

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ອາເມລິກາ The Lao-American College ແຈ້ງການດ່ວນ ເຖິງ: ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ LAC ສະຖານະການປະຈຸບັນ ການເຝົ້າລະວັງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ໃນ ສປປ ລາວ ຍັງມີຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂື້ນ,

ພ້ອມທັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງ ພະນັກງານ ຄູອາຈານ ແລະນັກສຶກສາ ໃນໄລຍະນີ້ໃຫ້ເຖີງທີ່ສຸດ, ທາງຜູ້ອໍານວຍການ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ອາເມລິກາ ຂໍແຈ້ງ ໃຫ້ຊາບວ່າ ທາງວິທະຍາໄລຈະໄດ້ ພັກການຮຽນ-ການສອນໃນຫ້ອງຮຽນຊົ່ວຄາວໃນໄລຍະນີ້

ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 20/4/2021 ເວລາ 16:00 ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກວ່າຈະມີການແຈ້ງການອີກຄັ້ງ ແລະ ປ່ຽນຫັນມາເປັນການຮຽນ-ການສອນອອນລາຍແທນ. ລາຍລະອຽດ ການຮຽນ ການ ສອນອອນລາຍແມ່ນທາງວິຊາການຈະມີການແຈ້ງໃຫ້ຊາບຕື່ມພາຍຫລັງແຈ້ງການນີ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *