ອອກມາແລ້ວ ຄໍາສັ່ງຈາກ ຮອງເຈົ້າຄອງ ໃຫ້ປິດ​ນະຄອນຫຼວງ​ບ່ອນສ່ຽງຕິດເຊື້ອຊົ່ວຄາວ,

🔥 🔥 ອອກມາແລ້ວ ຄໍາສັ່ງຈາກ ຮອງເຈົ້າຄອງ ໃຫ້ປິດຊົ່ວຄາວ ສະຖານທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການແຜ່ເຊື້ອໂຄວິດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ! ລາຍລະອຽດ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ 👇

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *