ຂ່າວດີ !!! ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງ ການອະນຸມັດ ນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາເອກ

👏 ຂ່າວດີ !!! ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງ ການອະນຸມັດ ນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາເອກ ສາຂາ ພາສາ ແລະ ວັດທະນາທໍາລາວ ຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 129/ສສກ ໃນວັນທີ 12/01/2021 ໂດຍມີເນື້ອຫາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ມາດຕາ 01 ຮັບຮອງ ແລະ ອະນຸມັດນຳໃຊ້ຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາເອກ ສາຂາ ພາສາ ແລະ ວັດທະນະທໍາລາວຢູ່ ຄະນະອັກສອນສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ;

ມາດຕາ 02 ໃຫ້ອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ເປັນຜູ້ຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວນີ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາການ ແລະ ທຸກເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຫຼັກສູດ;

ມາດຕາ 03 ອະນຸມັດໃຫ້ຮັບນັກສຶກສາ ຮຸ່ນທີ່ໜຶ່ງ ຈໍານວນ 07 ຄົນ ໃນສົກສຶກສາ 2021-2022 ເປັນຕົ້ນໄປ;

ມາດຕາ 04 ໃຫ້ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ພາຍຫຼັງສຳເລັດ 01 ຊຸດຮຽນ ໃຫ້ປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນແລ້ວ ລາຍງານຄະນະນຳກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮັບຊາບໃນເວລາອັນຄວນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *