ຮ້ານນວດ111 ຕິດ3ຄົນ, ຮ້ານໃດມອນຄາລາໂອເກະຕິດ2ຄົນ, ມາລີນາnight club ຕິດ3ຄົນ, ຮ້ານອາຫາFunny ຕິດ 2ຄົນ, ຮ້ານຄາລາໂອເກະ8118 ຕິດ1 ຄົນ.

  • 26ຄົນໃນນະຄອນຫລວງ ທີ່ໄກ້ສິດກັບ
    2Miss ແລະ2ບ່າວໄທ ແລ້ວຕິດCovid-19.

15ຄົນແມ່ນຢູ່ອູ່ລົດໂພນຕ້ອງ,ບ້ານໂພນທັນ,ບ້ານໜອງທາໃຕ້,ບ້ານສີໃຄ,ບ້ານໜອງພະຍາ ແລະບ້ານສະພານທອງໃຕ້.

ຮ້ານນວດ111 ຕິດ3ຄົນ, ຮ້ານໃດມອນຄາລາໂອເກະຕິດ2ຄົນ, ມາລີນາnight club ຕິດ3ຄົນ, ຮ້ານອາຫາFunny ຕິດ 2ຄົນ, ຮ້ານຄາລາໂອເກະ8118 ຕິດ1 ຄົນ.

ແລະຈຳນວນ26ຄົນນີ້ຍັງໄປມາຫາສູ່ຫລາຍຄົນ ໄປຫລາຍສະຖານທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ເຊື້ອຈະລະບາດເປັນວົງກ້ວາງ

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *