ທ່ານ ເກຍ ອູ້ສິດທິເດດ ຜູ້ປ່ຽນຂໍທານ ໃຫ້ມີອາຊີບ ປັດຈຸບັນ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 200 ຄອບຄົວ

ຊົມເຊີຍ! ທ່ານ ເກຍ ອູ້ສິດທິເດດ ຜູ້ປ່ຽນຂໍທານ ໃຫ້ມີອາຊີບໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ປັດຈຸບັນ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 200 ຄອບຄົວທ່ານ ເກຍ ອູ້ສິດທິເດດ ເຈົ້າຂອງໂຮງງານຜະລິດນໍ້າດື່ມ ແລະ ນ້ຳກ້ອນ ໂລມາຄຳໄດ້ໃຊ້ຊັບສິນສ່ວນຕົວ ເພື່ອ.

ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງ ປະຊາຊົນຢູ່ບ້ານຄ່າປ່າແໜ ເມືອງຊົນນະບູລີ ແລະ ບ້ານປ່າກ້ວຍ ເມືອງຈຳພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ລວມ 261 ຄອບຄົວ ທີ່ດໍາລົງຊີວິດແບບເລື່ອນລອຍ ຫຼື ຂໍທານ ຫັນມາສຸມໃສ່ການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ.

ເຊີ່ງໃນໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມາ, ສິ່ງທີ່ໄດ້ປະກອບໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທັງ 261 ຄອບຄົວມີຄື: ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນເຂົ້າກິນ, ໃຫ້ອາຫານການກິນ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ, ເຄື່ອງມື ແລະ ກົນຈັກຮັບໃຊ້ການຜະລິດ, ພາຫະນະບໍລິຫານ,

ສະໜອງດິນປຸກສ້າງພ້ອມປຸກເຮືອນເຄິ່ງຖາວອນໃຫ້ ແລະ ສ້ອມແປງເຮືອນເກົ່າ, ສະໜອງດິນທໍາການຜະລິດ,ເຈາະນໍ້າບາຕານ, ສ້າງບ່ອນຮຽນຮູ້ຖ່າຍທອດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ,ຈົກໜອງປາ,ໃຫ້ແນວພັນສັດລ້ຽງ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກສາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.