ຂ່າວດ່ວນ

ໃຜກົດໄລແລະແຊ່ຂໍ້ໃຫ້ເພີນ ປົກປັກຮັກສາ ສົມຫວັງທຸກປະການໃນຊີວິດ ສາທຸໆ

ໃຜກົດໄລແລະແຊ່ຂໍ້ໃຫ້ເພີນ ປົກປັກຮັກສາ ສົມຫວັງທຸກປະການໃນຊີວິດ ສາທຸໆ.

ຕອນເຊ້າຂອງວັນທີ 20/04/2021 ໄດ້ມີການແຫ່ຂະບ່ວນ ພຮະມ່ານ ອ້ອມວັດ ຊຽງທອງ ສາມຮອບ.

ຕາມຮິດຄອງປະເພນີ ສົງນໍ້າພຮະ ໃຜກົດໄລແລະແຊ່ ຂໍ້ໃຫ້ເພີນປົກປັກຮັກສາ ສົມຫວັງທຸກປະການ ໃນຊີວິດ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button