ຂ່າວດ່ວນ

ຮ່ວມສົ່ງກຳລັງໃຈໃຫ້ກັບ ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ

ຮ່ວມສົ່ງກຳລັງໃຈໃຫ້ກັບ ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ

ແລະ ທຸກໆພາກສ່ວນທີ່ກຳລັງປະຕິບັດຫນ້າທີ່ກູ້ຊາດ ຈາກພະຍາດຮ້າຍທີ່ກຳລັງລະບາດໃນຕອນນີ້.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button