ມາເບິ່ງບັນຍາກາດ ສູນກວດຫາເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ ຢູ່ເຂດໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມ ລາວ ຫວຽດ

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%

ມາເບິ່ງບັນຍາກາດ ສູນກວດຫາເຊື້ອໂຄວິດ ຢູ່ເຂດໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມ ລາວ ຫວຽດ

ມີຜູ້ມາໃຊ້ບໍລິການ ຄັບຄາຫນາແຫນ້ນ ແລະ ໂດຍພາບລວມ ແມ່ນມີຄວາມເປັນລະບຽບດີ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.