ດ່ວນ.! ທະນາຄານ JDB ຕ້ອງການພະນັກງານ 40 ຕໍາແໜ່ງ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ມີຈຸດປະສົງຮັບເອົາພະນັກງານ ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າໃນວຽກງານຕ່າງໆປະຈຳພະແນກການພາຍໃນ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຈຳນວນ 20 ຕຳແໜ່ງ

ປະຈຳສູນ/ໜ່ວຍ/ບູດບໍລິການຕ່າງໆ ຈຳນວນ 20 ຕຳແໜ່ງ

ການຍື່ນແບບຟອມສະໝັກ:

ຜູ້ສະໝັກສາມາດຍື່ນເອກະສານ ດ້ວຍຕົວເອງ ທີ່ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ພະແນກຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ສຳນັກງານໃຫຍ່ (ບ່ອນຮັບແບບຟອມຊັ້ນ 1) ໃນໂມງລັດຖະການ

ສາມາດສົ່ງແບບຟອມສະໝັກ ຜ່ານທາງ ອີເມວ hr@jdbbank.com.la (ຈະຮັບສະເພາະເອກະສານທີ່ປະກອບເຂົ້າມາຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົ່ງມາໃນຮູບແບບໄຟລ໌ PDF ເທົ່ານັ້ນ)

ແບບຟອມສະໝັກ: https://www.jdbbank.com.la/wp-content/uploads/2019/01/Employment_Application_Form-1.pdf

ປິດຮັບສະໝັກ: ເວລາ 17:00 ໂມງ ຂອງ ວັນສຸກ ວັນທີ 07 ພຶດສະພາ 2021

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ 021-213531-6 ຕໍ່ 508, 512 ໃນໂມງລັດຖະການ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *