🔥 ຂ່າວດີ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ການສັກຢາຕ້ານ ໂ ຄ ວິ ດ-19,

🔥 ຂ່າວດີ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ການສັກຢາຕ້ານ ໂ ຄ ວິ ດ-19,

ທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈະຈັດຂະບວນການສັກຢາຕ້ານໂຄວິດເຄື່ອນທີ່ ໄປຈຸດຕ່າງໆ ຂ້າງລຸ່ມນີ້ 👇

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *