🔥ຮູ້ແລ້ວບໍ່..! ເຫັດອາຍຸວັດທະນະ, ເຄີຍຮັບປະທານກັນແລ້ວບໍ່ ເຫັດ ” Lao Musutake “

🔥 ເຄີຍຮັບປະທານກັນແລ້ວບໍ່ ເຫັດຫວາຍ ຫຼື ເຫັດ Lao Musutake, ຝົນມາ ກໍ່ແຕກອອກ ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ !!!ກິໂລລະ ປະມານ 100.000-200.000 ກີບເທົ່ານັ້ນ,

ເປັນເຫັດອາຍຸວັດທະນະ ເຄີຍຮັບປະທານກັນແລ້ວບໍ່ ເຫັດ ” Lao Musutake “

ຖ້າແມ່ນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນຂາຍໂລລະ 100-200 ໂດລ້າ !!!

ໄດ້ຮັບການຂະໜານນາມວ່າ ເປັນເຫັດອາຍຸວັດທະນະ ເກີດຕາມປ່າໄມ້ແປກ ປ່າໄມ້ໂລ່ງເລງ ປ່າໄມ້ກໍ່ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ, ປີໜຶງເກີດເທື່ອດຽວເທົ່ານັ້ນ !!!

ເມນູເດັດ ແມ່ນເອົາມາປິ້ງ, ເຮັດແຈ່ວ, ອ່ອມ, ແກງ, ຂົ້ວ ແຊບໝົດ. ມີບາງຄົນນໍາໄປຕາກແຫ້ງບອງເຫຼົ້າ ເປັນຢາຮັກສາສຸຂະພາບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *