ຂ່າວດ່ວນ

ນີ້ແລະເພີ່ນວ່າຫົວອົກຂອງແມ່ເຖີ່ງຄົນອື່ນຈະເບີ່ງລູກຢ່າງໄຮ້ຄ່າແຕ່ສຳລັບຄົນເປັນແມ່ລູກຍັງແມ່ນທີ1ສະເໝີ

⭐🌙ນີ້ແລະເພີ່ນວ່າຫົວອົກຂອງແມ່ເຖີ່ງຄົນອື່ນຈະເບີ່ງລູກຢ່າງໄຮ້ຄ່າ

ແຕ່ສຳລັບຄົນເປັນແມ່ແລ້ວລູກເປັນສີ່ງທີ່ມີຄ່າທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງແມ່.

ເພາະເຊັ່ນນັ້ນທຸກຄົນຄວນຕອບແທນບຸນຄຸນແມ່ໃຫ້ຫຼາຍໆຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍ່ຈະຕອບແທນບຸນຄຸນເພີ່ນຄືກັນ

ທີ່ມາ:

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button