ເຫັນກະຈົນໃຫ້ນຳ ມາໃຫ້ລະເດີ້ຕາງຫນ້າມາມອບເງີນໃຫ້ 3 ແມ່ລູກ

ເຫັນກະຈົນໃຫ້ນຳ 😥ມາໃຫ້ລະເດີ້ຕາງຫນ້າມາມອບເງີນໃຫ້3ແມ່ລູກ.

ຂອບໃຈເຈ້Viyada Sisouk Weovimone Sengdala❤️

ດີໃຈແທ່ນຜູ້ໄດ້(ຍັງມີຫລາຍຄົນສົ່ງມາຫາຢາກຮ່ວມສົມທົບທືນແມ່ນໃຫ້ຕິດຕໍ່Tor Piget Sulinthon

ຜູ້ນຳພາທິມສະພານບຸນຂອງພວກເຮົາ.

ຊົມຄິຼບ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *