ເປີດຮັບສັກສາວັກຊີນ ຕ້ານໂ ຄ ວິ ດ ມື້ທໍາອິດ ຢູ່ສູນການຄ້າ ລາວໄອເຕັກ ຕຶກເກົ່າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລີ່ມ 08:30 ມື້ນີ້,

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%

ເປີດຮັບສັກສາວັກຊີນ ຕ້ານໂ ຄ ວິ ດ ມື້ທໍາອິດ ຢູ່ສູນການຄ້າ ລາວໄອເຕັກ ຕຶກເກົ່າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລີ່ມ 08:30 ມື້ນີ້,

ບັນຍາກາດຄຶກຄື້ນ ມີຜູ້ສົນໃຈ ໄປໃຊ້ບໍລິການ ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ, ແຕ່ຜູ້ມາສັກເຂັມ 1 ແລະ ເຂັມ 2 ແມ່ນຍັງ.

ບໍ່ທັນມີການແຍກແຖວ ແລະ ຄິວ, ແນະນໍາຜູ້ທີ່ຕ້ອງການສັກເຂັມ 2 ມາທີ ໂຮງໝໍ 103 ເພາະ ມີການແຍກຕຶກ ຜູ້ສັກເຂັມ 1 ແລະ 2 ຄັກແນ່.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.