ສະບາຍດີທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະສິດເກົ່າລຽວໂຕວ໌ທີ່ໄດ້ຮຽນກັບປ້າຄູສົມເພັດ, ຕອນນີ້ປ້າຄູເພິ່ນບໍ່ສະບາຍແຮງແລະເພິ່ນຕ້ອງການເລືອດກຸບO

ສະບາຍດີທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະສິດເກົ່າລຽວໂຕວ໌ທີ່ໄດ້ຮຽນກັບປ້າຄູສົມເພັດ, ຕອນນີ້ປ້າຄູເພິ່ນບໍ່ສະບາຍແຮງແລະເພິ່ນຕ້ອງການເລືອດກຸບO.

ແຕ່ຕອນນີ້ຢູ່ສູນກາແດງກໍ່ຂາດເລືອດກຸບນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ. ເລີຍຢາກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ໃດທີ່ມີເລືອດກຸບO

ຊ່ວຍບໍລິຈາກໃຫ້ແກ່ປ້າຄູເຮົາແນ່.ເບີໂທຕິດຕໍ່ 02078232664 ຫຼື 02099414926

ຂໍຂອບໃຈປລ ຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກກັບລາວກໍ່ສາມາດບໍລິຈາກໄດ້ເຊັ່ນກັນ

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *