ຂ່າວດ່ວນ

ໂຄວິດເປັນເຫດສັງເກດໄດ້. ສາມພໍ່ລູກສິພາກັນໄປຕາຍເພາະບໍ່ມີເງິນ, ບໍ່ມີອີ່ຫຍັງກິນ.

ໂຄວິດເປັນເຫດສັງເກດໄດ້. ສາມພໍ່ລູກສິພາກັນໄປຕາຍເພາະບໍ່ມີເງິນ, ບໍ່ມີອີ່ຫຍັງກິນ.

ໂຄວິດເປັນເຫດສັງເກດໄດ້. ສາມພໍ່ລູກສິພາກັນໄປຕາຍເພາະເຈົ້າມີເງິນ, ມີທຸກຢ່າງທີ່ຄົນອຶ່ນບໍ່ມີ ເຈົ້າເລີຍບໍ່ເດຶດຮ້ອນຫຍັງ.

ແຕ່ບາງຄົນບໍ່ມີແນວສິກິນ,ບໍ່ມີເຂົ່າສານທີ່ຈະຫຸງ ໜຶ່ງ ເຈົ້າຄິດວ່າເຂົ່າສິທຸກສຳໃດ…ບາງມຶ້ກີນນ້ຳ ແທນເຂົ່າ.

ບາງມຶ້ຕ້ອງຂົມຕາໃຫ້ຫລັບ ທັງທີ່ບໍ່ໄດ້ກິນຫຍັງ ຄົນທີ່ເກິດມາລ້ຳລອຍ ຢູ່ໃນກອງເງິນ ກອງທອງ ..”ຄືສິບໍ່ມີມຶ້ເຂົາໃຈດອກ”

ທີ່ມາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button