ຂ່າວດ່ວນ

ສຸດທ້າຍກໍມີແຜນຊ່ວຍເຫຼືອ ຄົນທຸກຍາກທີ່ກະທົບຈາກໂຄ ວິ ດ

ແຈ້ງການຂອງ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ.

#ເລື່ອງ ການເກັບຂໍ້ມູນແຮງງານນອກລະບົບປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກ ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໂຄວິດ-19.

– ຜູ້ທີ່ທຸກຍາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄປລາຍງານນຳອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ.

– ກ່ອນໄປລາຍງານ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງມີຕິດຕົວ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ ເບີໂທລະສັບທີ່ຕິດຕໍ່ໄດ້ ເພື່ອເປັນຖານຂໍ້ມູນຕົນເອງ

– ຄົນສັນຊາດລາວ (ຄົນຕ່າງແຂວງມີໃບອະນຸຍາດພັກເຊົາ)

– ຄອບຄົວທີ່ບໍ່ແມ່ນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ພະນັກງານບຳນານ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າລະບົບປະກັນສັງຄົມ

ທ່ານທີ່ຢູ່ບ້ານໃດໃຫ້ໄປແຈ້ງບ້ານນັ້ນເດີ້

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button