ພີ່ນ້ອງທາງເມືອງນໍ້າບາກ ຊ່ວຍຫຼານນ້ອຍຜູ່ນີ້ແດ່ ຕ້ອງການເລືອດ B ດ່ວນ 🙏🙏🙏

ພີ່ນ້ອງທາງເມືອງນໍ້າບາກ ຊ່ວຍຫຼານນ້ອຍຜູ່ນີ້ແດ່ ຕ້ອງການເລືອດ B ດ່ວນ 🙏🙏🙏


ຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫຼືອແດ່ເດີຂ້າພະເຈົ້າຕອ້ງການເລືອດກຸບ B ເພື່ອມາໃສ່ໃຫ້ລູກສາວອາຍຸໄດ້ 7 ປີຕອນນີ້ຂາດເລືອດແຮງຕອ້ງການດວ່ນຢູ່ເຂດໂຮງໜໍເມືອງນ້ຳບາກ

ເນື່ອງຈາກຊວ່ງວິກິດການແຜ່ນລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ19 ຈື່ງເຮັດໃຫ້ແພດໜໍຂອງເຮົາໄປບໍລິຈາກບໍ່ໄດ້ໃນຊວ່ງນີ້ມີໄຜໄຈດີທີ່ຍາກຈະຊວ່ຍເຫຼືອມະນຸດຄົນໜຶ່ງ.ກະລຸນາໂທ ຫລື ແອັບ ມາເບີນີ້ 02092501010. 👏👏👏

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.