ລະວັງຖືກປັບ ຖ້າບໍ່ເສຍຄ່າທາງປີ 2017-2019 ຖືກປັບໃໝ 60% ສ່ວນປີ 2020 ແມ່ນ 40%

ກະຊວງການເງິນໄດ້ອອກແຈ້ງການເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ເຖິງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ​ ການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະທຸກປະເພດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄປເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ 2021​ ແຕ່ນີ້ໄປຈົນຮອດວັນທີ 31 ມີນາ 2021 ນີ້ ຫຼື ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ປະຈຳປີ 2021 ໄດ້.

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັນຕາມກຳນົດເວລາ.ແຈ້ງການໄດ້ລະບຸໄວ້ຕື່ມອີກວ່າ: ຖ້າຫາກບໍ່ໄປເສຍຄ່າທໍານຽມທາງຕາມໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວຈະຖືກປັບໃໝ ເຊັ່ນວ່າ: ຫາກຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງໃນປີຜ່ານມາ ນອກຈາກຈະໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງຕາມອັດຕາທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນລັດຖະບັນຍັດ ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມທາງ ຍັງຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການປັບໃໝຕື່ມ

ເຊັ່ນ: ກໍລະນີບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ນັບແຕ່ປີ 2017, 2018 ແລະ 2019 ຈະຖືກປັບໃໝຕື່ມອີກ 60% ຂອງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມທາງຕໍ່ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ 40% ຂອງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງເສຍຄ່າທໍານຽມທາງຕໍ່ປີ ກໍລະນີບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທໍານຽມທາງ ໃນປີ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ.ການຊຳລະເງິນຄ່າທຳນຽມທາງ ແມ່ນໃຫ້ຊຳລະຜ່ານລະບົບທະນາຄານ.

ດ້ວຍ 6 ທາງເລືອກຄື: ຊຳລະຜ່ານລະບົບເຄົາເຕີທະນາຄານ (Counter), ຜ່ານທາງອອນລາຍ (ຊໍາລະຜ່ານ BCEL One ຫລື BCEL i-bank ແລະ ຊ່ອງທາງອອນລາຍທະນາ ຄານຕົວແທນ), ຜ່ານຕູ້ເອທີເອັມ (ATM), ຜ່ານຕູ້ອັດຕະໂນມັດ (Kiosk), ຜ່ານຈຸດໃຫ້ບໍລິການ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ (BCOME) ແລະ ຜ່ານທະນາຄານຕົວແທນ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.