ຂ່າວດ່ວນ

ໂຮງຮຽນເອກະຊົນແຫ່ງຫນື່ງ ຢູ່ຊຳເຫນືອ ເກັບຄ່າຮຽນ 1 ແສນກີບຕໍ່ຄົນ ໃນຊ່ວງພັກຮຽນ ຕ້ານ​ ໂ​ ຄ​ ວິ​ ດ.

ໂຮງຮຽນເອກະຊົນແຫ່ງຫນື່ງ ຢູ່ຊຳເຫນືອ ເກັບຄ່າຮຽນ 1 ແສນກີບຕໍ່ຄົນ ໃນຊ່ວງພັກຮຽນ ຕ້ານ​ ໂ​ ຄ​ ວິ​ ດ

ປົກກະຕິຄ່າຮຽນ150.000ກີບຕໍ່ເດືອນຊ່ວງພັກໂຄວິດໃຫ້ໄປເອົາວຽກບ້ານມາເຮັດໄປສົ່ງແຕ່ພັດເອົາເດືອນ1=100.000ກີບ.

ທ່ານຄິດວ່າບໍ່ເອົາປຽບຜູ້ປົກຄອງບໍ…..ໂຮງຮຽນແກ້ວມຸງຄຸນ ເມືອງຊຳເໝືອແຂວງຫົວພັນ.

ເລື່ອງນີ້ແອດໄດ້ຮັບມາຈາກພໍ່ແມ່ຂອງນັກຮຽນທີ່ຮຽນໃນໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ..​ນີ້ບໍ່ແມ່ນມາປະຈານ ແຕ່ເລື່ອງນີ້ຢາກໃຫ້ທັໃໂຮງຮຽນຊ່ວຍຊີ້ແຈ້ງໃຫ້ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນຊາບເຫດຜົນເພື່ອເຂົ້າໃຈກັນ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button