ສປປ ລາວ ໄດ້ອັບດັບທີ່ 100 ປະເທດທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດ

10 ປະເທດ ທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດໃນໂລກ ສໍາຫຼວດໂດຍ World Happiness Report 2021 ( ຈາກຜົນສໍາຫຼວດປີ 2018-2020).

ເຫັນວ່າປະເທດຟິນແລນເປັນອັນດັບ 1 ໄດ້ 4 ປີຊ້ອນກັນ ດ້ວຍຄະແນນ 7,842 ເຊິ່ງຄະແນນ ໄດ້ມາຈາກ ຄຸນນະພາບຊີວິດ ແລະ ຄວາມສຸກເຊັ່ນ: ການສະໜັບສະໜຸນສັງຄົມ, ເສລີພາບເລື່ອງສ່ວນຕົວ, GDP, ລະດັບຄວາມສຸດຈະລິດໃນປະເທດ, ສຸຂະພາບ, ອາຍຸສະເລ່ຍ ແລະ ອື່ນໆ.ສ່ວນ ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຢູ່ອັນດັບ 100 ດ້ວຍ 5,030 ຄະແນນ ລາຍຊື່ 10 ປະເທດມີດັ່ງນີ້:

1. Finland.

2. Iceland.

3. Denmark.

4. Switzerland.

5. Netherlands.

6. Sweden.

7. Germany.

8. Norway.

9. New Zealand.

10. Austria.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.