🔥 ມາເບິ່ງວິດີໂອນີ້ ແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າ ໂຄວິດ ບໍ່ແມ່ນປັນຫາ.

🔥 ມາເບິ່ງວິດີໂອນີ້ ແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າ ໂຄວິດ ບໍ່ແມ່ນປັນຫາ.

ຂອງໃຜຜູ້ໜຶ່ງ ແຕ່ມັນແມ່ນ ປັນຫາຂອງທົ່ວໂລກ ແລະ ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມໃຈກັນ ຜ່ານຜ່າມັນໄປໃຫ້ໄດ້ !

ຊົມຄິຼບ.

#UNICEF

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *