ແຊໃຫ້ແຟນໄດ້ອ່ານ!.. ເລື່ອງຄູ່ຄອງ ແລະ ຄວາມຮັກ ແມ່ນ..​

ການໃຫ້ກຽດ: ໃຫ້ກຽດເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃຫ້ກຳລັງໃຈກັນ ຮູ້ໃຈກັນ .

ການມີຄູ່ຄອງທີ່ດີ ບໍ່ແມ່ນເລື້ອງງ່າຍແຕ່ກະບໍ່ແມ່ນເລື້ອງຍາກຈົນເກີນໄປຫລັກໆຕ້ອງມີ ຄວາມຮັກ ແລະ ການຮຽນຮູ້ປັບສະພາບເຂົ້າຫາກັນ ເຖິງມັນຈະຫຍຸ້ງຍາກເປັນບາງຄັ້ງແຕ່ກໍ່ບໍ່ເຫນືອບາກກວ່າແຮງຂອງສອງຄົນ ຖ້າຮັກກັນແທ້ຕ້ອງເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ.

ອົດທົນ: ການອົດທົນຕໍ່ອຸປະສັກ ເພື່ອກ້າວຜ່ານໄປນຳກັນ.

ການມີເວລາດີໆຮ່ວມກັນ : ເຊັ່ນພາກັນເຮັດອາຫານ ພາກັນທຳບຸນນຳກັນ ພາກັນທຳຄວາມສະອາດບ້ານນຳກັນ ສອນວຽກບ້ານລູກຊ່ວຍກັນ ອອກແບບຈັດເຄື່ອງໃນບ້ານຮ່ວມກັນ ແລະ ອື່ນໆ.

ການມອບໂອກາດ : ມອບໂອກາດໃຫ້ຄູ່ຄອງໄດ້ມີເວລາສ່ວນຕົວໃນການພົບປະຫມູ່ຄູ່ ເຮັດກິດຈະກຳໃນສິ່ງທີ່ມັກຂອງໃຜລາວ ແລະ ມອບໂອກາດໃຫ້ຄູ່ຄອງໄດ້ຮຽນຮູ້ຫລາຍໆດ້ານເພື່ອມາພັດທະນາຄອບຄົວລູກຂອງຕົນ .

ການວາງແຜນອະນາຄົດຮ່ວມກັນ ເປັນສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ຈັດລະບົບການເງິນໃນຄອບຄົວໃຫ້ຊັດເຈນເພື່ອໃຫ້ບໍ່ມີບັນຫາ.

ການຮຽນຮູ້ ແນວຄິດດີໆ ສະພາບແວດລ້ອມດີໆ ຄະຕິດີໆ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ສິ່ງນີ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນຫລາຍໃນການພັດທະນາຄວາມຄິດຄອບຄົວ ຫລີກເວັ້ນບໍ່ໃກ້ຊິດນຳຄົນທີ່ຄິດອະຄະຕິ ຈິດສຳນຶກທີ່ມີແຕ່ແນວບໍ່ດີ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນຄືເຂົາ .

ຫວັງວ່າ ແນວຄິດນີ້ຈະມີປະໂຫຍດແກ່ທ່ານ ແລະ ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ .

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.