ເຫັນແລ້ວນ້ຳຕາຈະໄຫຼ..!ນ້ອງ ບົ້ງກື ອາຍຸ 11 ປີ ອາໄສຢູ່ກັບພໍ່ຕາບອດ ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຮຽນໜັງສື

ເປັນ ອາຫານຂອງຍູງຂໍວອນສັງຄົມ ແລະຜູ້ໃຈດີ ຊອ່ຍຊື້ມູ້ງ ຜ້າຫົ່ມຖ້ວຍ ບ່ວງ ຈານ ໝໍ້ ແລະສາດ ແດ່ເຖີ້ນຖ້າໃຜຢາກຊອ່ຍນ້ອງ ມາຊອ່ຍໂດຍຕົວເອັງກະໄດ້.

ບໍ່ຢາກຮ້ອງໃຫ້ ແຕ່ນ້ໍາຕາມັນໄຫຼອອກມາ ນອ້ງຊື່ ບົ້ງກື ອາຍຸ 11 ປີ ແມ່ຕາຍປະ ພໍ່ຕາບອດນ້ອງອາຍຸ 11 ປີ ລ້ຽງພໍ່ຕາບອດ ນ້ອງບໍ່ໄດ້ຮຽນຫນັງສືນ້ອງບໍ່ມີຊີວິດ ແລະອານາຄົດ ທີ່ສວຍງາມຄືຄົນອື່ນນ້ອງບໍ່ມີໃຜ ອານາຄົດເຕັມໄປດວ້ຍຄວາມມືດມົນ ນ້ອງນອນ ກັບພໍ່ຕາບອດ ທຸກຄືນ ໃນມູ້ງຂາດໆດາງເກົ່າໆ ຊື່ງບາງຄືນ ສອງພໍ່ລູກ ກໍ່ບໍ່ວິດ ການ.

ມາເບີ່ງສະພາບຂອງນ້ອງ ແລະຢ່າລືມຝາກ ກອດນ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ນ້ອງມີກໍາລັງໃຈສູ້ຊີວິດ.

ຄອບຄົວນີ້ ຢູ້ບ້ານແສນດີນເມືອງ ນາຊາຍທອງກໍາແພງນະຄອນຖ້າຫາກທ່ານໃດ ສົນໃຈບໍລິຈາກຊອ່ຍນ້ອງ.

ກະລຸນາ ຕິດຕໍ່ເບີ 020 965 5793

ຫຼືເບີ 020 777 28633

ເບີ 020 5989 1984

ເລກບັນຊີ :ຂໍ ຂອບໃຈ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *