ບໍລິຈາກເລືອດກັບຂໍ້ດີ ຕໍ່ສຸຂະພາບ

ຈຸດປະສົງຂອງການບໍລິຈາກເລືອດ ແມ່ນບໍລິຈາກໃຫ້ສະພາກາແດງ ຫຼື ໂຮງຫມໍ ເພື່ອຕ້ອງໃຊ້ຮັກສາ ຫຼື ສຳຮອງເລືອດເວລາເກີດກໍລະນີສຸກເສີນ ແລະ ການບໍລິຈາກເລືອດຍັງສົ່ງຜົນດີຕໍ່ຜູ້ບໍລິຈາກອີກດ້ວຍຈະມີຫຍັງແດ່ນັ້ນມາເບິ່ງຂໍ້ສະຫຼຸບແບບງ່າຍໆກັນເລີຍ.

+ ຂໍ້ດີຂອງການບໍລິຈາກເລືອດເປັນຜູ້ໃຫ້: ຂໍ້ທຳອິດເລີຍຂອງການບໍລິຈາກເລືອດແມ່ນການເປັນຜູ້ໃຫ້, ໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອເພື່ອນມະນຸດ ທີ່ດີທີ່ສຸດເຮົາອາດຈະໄດ້ຕໍ່ຊີວິດຂອງຄົນໄວ້ອີກດ້ວຍເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ: ການບໍລິຈາກເລືອດເຮັດໃຫ້ເຮົາສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງຂຶ້ນໄດ້;

ເລືອດທີ່ບໍລິຈາກໄປນັ້ນເປັນເລືອດສ່ວນເກີນຂອງຮ່າງກາຍຄິດເປັນ 7% ເມື່ອເລືອດນີ້ອອກໄປຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ໄຂກະດູກຜະລິດເມັດໂລຫິດໃຫມ່ຂຶ້ນມາແທນ ລະບົບໄຫຼວຽນເລືອດຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ຮູບຮ່າງອາດຈະດີຂຶ້ນ: ຜິວອາດຈະດີຂຶ້ນຕໍ່ເນື່ອງຈາກຂໍ້ດ້ານເທິງ ເມື່ອລະບົບໄຫຼວຽນເລືອດເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ ເລືອດໃໝ່ທີ່ຖືກຜະລິດອອກມານັ້ນຈະຊ່ວຍໃນເລື່ອງການເຮັດໃຫ້ຜິວເປັ່ງປັ່ງ, ການເຮັດວຽກໃນຮ່າງກາຍດີຂຶ້ນເຊັ່ນດຽວກັນຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໂລກມະເຮັງ: ມີການສຶກສາພົບວ່າການບໍລິຈາກເລືອດນັ້ນມີໂອກາດຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຈາກມະເຮັງໄດ້ຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ມະເຮັງຕັບ, ມະເຮັງປອດ, ມະເຮັງລຳໄສ້ໄຫຍ່.

ນອກນັ້ນຍັງມີການລາຍງານວ່າມີທາດເຫລັກໃນຮ່າງກາຍຫລາຍເກີນໄປ ອາດມີຜົນຕໍ່ຄວາມສ່ຽງໂລກເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈອຸດຕັນ ຫຼື ມະເຮັງບາງຊະນິດ; ການບໍລິຈາກເລືອດຈະຊ່ວຍຫຼຸດປະລິມານທາດເຫຼັກສ່ວນເກີນນັ້ນໄດ້.

ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີລະບຽບວິໄນ: ການບໍລິຈາກເລືອດເປັນປະຈຳ ບໍລິຈາກໄດ້ທຸກ 3 ເດືອນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາມີລະບຽບວິໄນໃນການໃຊ້ຊີວິດດີຂຶ້ນ ເພາະການບໍລິຈາກເລືອດຜູ້ບໍລິຈາກຕ້ອງດູແລສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ ນອນຫຼັບໃຫ້ພຽງພໍ ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ; ການບໍລິຈາກເລີຍເປັນຂໍ້ການກຳນົດ ຫຼື ຂໍ້ບັງຄົບໃຫ້ຕົວເຮົາເອງ.

ສິດທິພິເສດສຳລັບຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດ: ຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດຈະມີສິດທິພິເສດໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ; ເວລາເຈັບເປັນອາດຈະໄດ້ຮັບເລືອດຟຣີ ແລະ ມີສິດທິພິເສດຕ່າງໆຕາມຄວາມເໝາະສົມອີກດ້ວຍ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *