ມາຮອດແລ້ວເດີແລະໄດ້ມອບໃຫ້ນາງບຸ່ງກືແລ້ວພ້ອມທັງເຄື່ອງນຸ່ງແລະເຄື່ອງໃຊ້ພ້ອມເງິນຈຳນວນນຶ່ງທີ່ຫມູ່ເພື່ອນທາງເຟດໂອນມາໃຫ້ລາວ

ມາຮອດແລ້ວເດີແລະໄດ້ມອບໃຫ້ນາງບຸ່ງກືແລ້ວພ້ອມທັງເຄື່ອງນຸ່ງແລະເຄື່ອງໃຊ້ພ້ອມເງິນຈຳນວນນຶ່ງທີ່ຫມູ່ເພື່ອນທາງເຟດໂອນມາໃຫ້ລາວ

ກະເຫັນຫລານຄົນ ຊ່ວຍລາວ ທັງຊ່ວຍເລື່ອງການສຶກສາແລະ,ປຸກເຮືອນໃຫ້ລາວພ້ອມ.

*ກະດີໃຈນຳລາວ*ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ຮ່ວມເຮັດບຸນນ້ຳກັນຄັ້ງນີ້ໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນທຸກໆກ້ານ🙏🙏🙏

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *