ຂ່າວດ່ວນ

ມຽນມາ ອະນຸມັດການລົງທຶນຄັ້ງດຽວ 15 ໂຄງການ

ຕາມແຫລ່ງຂ່າວ ເນປິດໍ ຂອງ ມຽນມາ, ວັນທີ 9 ພືດສະພາ, ລັດຖະບານ ທະຫານ ມຽນມາ ໄດ້ອະນຸມັດ ການລົງທຶນ ຄັ້ງດຽວ 15 ໂຄງການ ໂດຍມີ ມູນຄ່າລວມ ເກືອບ 2.800 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ.

ໂດຍສະເພາະ ໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານ ແກັດທຳມະຊາດ ແຫລວ(LNG) ແຫ່ງດຽວ ໃນການ ຮອງຮັບ ມູນຄ່າ ເກືອບທັງໝົດ. ໃນຂະນະທ່ີ ເວັບໄຊ ຄະນະກຳມະການ ສຳນັກງານ ການລົງທຶນ ແລະ ບໍລິສັດແຈ້ງວ່າ: ຄະນະກຳມະທິການ ການລົງທຶນ.

ມຽນມາ ອະນຸມັດ ການລົງທຶນ ໃນ 15 ໂຄງການ ຄື: ໂຄງການ ໂຮງໄຟຟ້າ ແອລເອັນຈີ, ມູນຄ່າ 2.500 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button