ຂ່າ ຮັກສາທາດລົ້ມ ໂລກປະສາດ ແລະ ໂລກຜີວໜັງ

ບັນຍາຍລັກສະນະພືດສາດຂ່າເປັນພືດລົ້ມລຸກຫຼາຍປີ, ສູງ ແຕ່ 1-2.5 ມ, ມີຫົວເປັນເສັ້ນໄຍ, ສີຕານອ່ອນ, ເສັ້ນຜ່າກາງ ເຖິງ 5 ຊມ. ໃບມີຂະໜາດ ປະມານ 30-50 x 5-10 ຊມ, ບາງຄັ້ງມີຂົນນ້ອຍໆຢູ່ກາບໃບ. ລຳຕົ້ນມີເສັ້ນຜ່າກາງປະມານ 2 ຊມ.

ມີຊໍ່ດອກເກີດຢູ່ປາຍສຸດ ຂອງລຳຕົ້ນ, ຍາວເຖີງ 20 ຊມ, ສ່ວນດອກເປັນສີແດງປົນຂາວ, ມີຂະໜາດ 2-2.5 x 2 ຊມ. ໝາກເປັນໜ່ວຍມົນ ຫຼື ຮູບໄຂ່, ສີເຫຼືອງ ຫຼື ແດງ. ເມື່ອເວລາສຸກຈະມີເສັ້ນຜ່າກາງ 8-10 ມມ. ແກ່ນເປັນຫຼ່ຽມ, ສີເຫຼືອງເສົ້າ ຫາ ນ້ຳຕານເສົ້າ ແລະ ມີເສັ້ນຜ່າກາງ 1.2-1.6 ຊມ.

ບັນຍາຍການນຳໃຊ້ໝາກ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນຂອງຂ່າມີກິ່ນຫອມ ແລະ ໃຊ້ເປັນເຄື່ອງເທດປຸງອາຫານ. ຮາກອ່ອນ ແລະ ຊໍ່ດອກອອ່ນຂອງຂ່າໃຊ້ກິນເປັນອາຫານຄືກັນກັບຜັກ. ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ແລະ ໄທ ຫົວຂ່າອ່ອນ ຫຼື ຮາກອ່ອນແມ່ນສຳຄັນ ໂດຍສະເພາະ ໃນການປຸງແກງ ຕົວຢ່າງແມ່ນຕົ້ມຍຳ.

ຄົນລາວເຮົາໄດ້ເກັບໝາກຂ່າຂາຍໃຫ້ຄົນຈີນ ເພື່ອປຸງແຕ່ງເປັນຍາຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ, ປົວອາການເຈັບທ້ອງ, ຖອກທ້ອງ ແລະ ທ້ອງຂີ້ຮາກ. ນ້ຳມັນລະເຫີຍທີ່ສະກັດຈາກຮາກ ແລະ ໃບຂອງຂ່າ ໃຊ້ຮັກສາທາດລົ້ມ, ໂລກປະສາດ ແລະ ໂລກຜີວໜັງ. ຫົວ ແລະ ໝາກ ແມ່ນນຳໃຊ້ເປັນຕົວເສີມກິ່ນຫອມໃນຢາ.

ຂ່າແດງ ຊະນິດ galangal ແມ່ນນິຍົມກັນນຳມາເຮັດຢາ ໃນອີນໂດເນເຊຍ, ສຳລັບຂ່າຫົວສີຂາວນິຍົມນຳມາໃຊ້ເຮັດເຄື່ອງເທດ ຫຼື ກັ່ນເອົານ້ຳມັນລະເຫີຍ ຫຼື ໃຊ້ປຸງລົດຊາດເຫຼົ້າ. ຫົວຂ່າຍັງຖືກໃຊ້ເປັນສີຍ້ອມຜ້າ ສີເຫຼືອງ ແລະ ສີຂຽວອ່ອນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *