5 ອັນດັບ ແຂວງທີ່ມີຜູ້ຕິດໂ ຄ ວິ ດ ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວໃນປັດຈຸບັນ

Top 5 ແຂວງທີ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວໃນປັດຈຸບັນ.

– ອັນດັບທີ່ 5 ແຂວງ ວຽງຈັນ ມີຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ລວມທັງໝົດ 19 ຄົນ.

– ອັນດັບທີ່ 4 ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ມີຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ລວມທັງໝົດ 51 ຄົນ.

– ອັນດັບທີ່ 3 ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ມີຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ລວມທັງໝົດ 183 ຄົນ.

– ອັນດັບທີ່ 2 ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ມີຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ລວມທັງໝົດ 284 ຄົນ.

– ອັນດັບທີ່ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ລວມທັງໝົດ 730 ຄົນ.

ສະຫຼຸບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກວມ 55% ມາຮອດວັນທີ 10 ພຶດສະພາ ສປປ ລາວ ມີຜູ້ຍອດຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທັງໝົດ 1,327 ຄົນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *