ໄດ້ພົບເຫັນ ໄຫຫີນ ຈຳນວນ 2ໜ່ວຍ ເຊີ່ງປາກໄຫມີຄວາມກວ້າງ 15 cm, ສູງ 30 cm ,

ວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2021 ຫ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວ,ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວເມືອງ ສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ບໍລິການປະຊາຊົນກຸ່ມເທດສະບານເມືອງ ລົງກວດກາສະຖານທີ່ ການບຸກເບີກເນື້ອ ທີ່ນາ ຂອງ.

ທ່ານ ຫວັ່ນ ແສງອານັນ ອາຍຸ 53 ປີ ປະຊາຊົນບ້ານ ນາມົນ ເມືອງທົ່ງມີໄຊ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເຊີ່ງຜູ້ກ່ຽວໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຂະນະທີ່ມີການຈົກດິນຢູ່ນັ້ນ ໄດ້ພົບເຫັນ ໄຫຫີນ ຈຳນວນ 2ໜ່ວຍ ເຊີ່ງປາກໄຫມີຄວາມກວ້າງ 15 cm, ສູງ 30 cm ,

ຖືກຝັງເລີກຈາກໜ້າດິນ 150cm ໃນນີ້ ໄຫຈຳນວນດັ່ງກ່າວໄດ້ ຖືກລົດຈົກແຕກ ເປັນຊີ້ນສ່ວນ 1ໜ່ວຍ ແລະ ອີກໜື່ງໜ່ວຍ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນສະພາບເດີມ.

ທ່ານ ຫວັນ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ ທາງໃນຂອງໄຫ ໜ່ວຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ແມ່ນມີຊີ້ນສ່ວນຄ້າຍຄືກັບກະດູກຂອງມະນຸດ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຈູດເຜົາມາກ່ອນ.

ຖືກຝັງເລີກຈາກໜ້າດິນ 150cm ໃນນີ້ ໄຫຈຳນວນດັ່ງກ່າວໄດ້ ຖືກລົດຈົກແຕກ ເປັນຊີ້ນສ່ວນ 1ໜ່ວຍ ແລະ ອີກໜື່ງໜ່ວຍ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນສະພາບເດີມ.

ສ່ວນວ່າໄຫ ໜ່ວຍທີ່ຍັງບໍ່ແຕກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເກັບຮັກສາໄວ້ ໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອນຳໄປຄົ້ນຄວ້າວິໄຈໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *