👏 👏 ວັນທີ 11/05/2021 ຂໍສະແດງຄວາມຍີນດີ ກັບບັນດາຜູ້ຕິດເຊື້ອ COVID 19 ທັງ 11 ຄົນທີ່ປິ່ນປົ່ວຫາຍດີ

👏 👏 ວັນທີ 11/05/2021 ຂໍສະແດງຄວາມຍີນດີ ກັບບັນດາຜູ້ຕິດເຊື້ອ COVID 19 ທັງ 11 ຄົນທີ່ປິ່ນປົ່ວຫາຍດີ

ຂໍໃຫ້ພວກທ່ານກັບບ້ານສືບຕໍ່ກັກຕົວເອງ, ໃສ່ໜາກາກ ປິດປາກດັງ, ລ້າງມືທຸກຄັ້ງເມື່ອສຳຜັດ ແລະ ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ !

## ຂໍໃຫ້ພວກທ່ານ ປະຕິບັດຄຳສັ່ງຂອງແພດໝໍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *